ស្លាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត​ហើយ​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង ដោយសារ​បរិភោគ​ត្រី​ក្រ​ពត​ – CEN