កងទ័ពជើងទឹក​វៀត​ណា​ម ត្រៀម​ទទួល​នាវា​ប្រយុទ្ធ​បំពាក់​ដោយ​កាំជ្រួច Gepard – CEN