ជនដៃដល់​ផ្ញើ “​សំបុត្រ​គ្រាប់បែក​” ទៅ​អាមេរិក​ត្រូវបាន​គេ​រកឃើញ និង​ចាប់ខ្លួន​បែបណា​? (​វីដេអូ​) – CEN