បទល្មើស​នេសាទ​ប្រើ​ឧបករណ៍​ខុសច្បាប់ បាន​បន្ត​ធ្វើ​សកម្មភាព​អនាធិប្បតេយ្យ​នៅ​កំពង់ធំ ដោយ​គ្មាន​សមត្ថកិច្ច​បង្ក្រាប​ – CEN