ខឹង​ចាញ់ក្តី​ចែក​ទ្រព្យ ក្រោយ​លែងលះ​ជាមួយ​ប្រពន្ធ មុន​នឹង​ចាកចេញ​ពី​ផ្ទះ​ទៅ បុរស​ជា​ប្តី​បន្ទុះ​ផ្ទះ​… ខ្ទេច​តែម្តង​! – CEN