​បងប្រុស​ម្នាក់​ប្រកាស​ផ្តល់​ការងារ និង​ការសិក្សា ទៅដល់​ប្អូនស្រី​កំសត់​ម្នាក់​ត្រូវ​ម្តាយ​បង្ខំ​ឲ្យ​លក់ខ្លួន និង​បន្ត​រកស៊ី​ផ្លូវភេទ​ពេលយប់​ទាំង​នៅ​វ័យ​កំពុង​សិក្សា (​វីដេអូ​) – CEN