ខ្លោ​ច​ផ្សា​ណាស់​! ត្រូវ​ឪពុក​តិ​រ​ឆ្ឆាន​ចាប់រំលោភ ហើយ​ម្តាយ​ក៏​លែង​ទទួលស្គាល់​ជា​កូន​ទៀត បើ​អ្នកជា​រូបនាង​តើ​ឈឺចាប់​ប៉ុណ្ណា​!? – CEN