ខួប​លើក​ទី ១៤ នៃ​ការយាង​គ្រង​ព្រះ​បរម​សិរី​រាជសម្បត្តិ នៃ​ព្រះមហាក្សត្រ​កម្ពុជា​ – CEN