​ល្បីបាត់! ករណី​មាន​ត្រី​រស់​ធំៗ នៅក្នុង​រង្វង់​មូល «​ផ្សារ​ដើមថ្កូវ​» បង្ក​ការភ្ញាក់ផ្អើល​កាលពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃមុន ឥឡូវនេះ​ដឹង​ហើយ តាមពិត​គឺ​… (​វីដេអូ​) – CEN