ប្លែកមែន​! យក​ជើងមនុស្ស​មក​ផលិត​ស្បែកជើង​? (វីដេអូ) – CEN