​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​នឹង​ត្រូវ​កាត់បន្ថយ បើ​អ្នក​ញ៉ាំតែខ្មៅ​ទៀងទាត់​ – CEN