​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ រវាង​ម៉ូតូ និង​រថយន្ត ស្លាប់​បុរស​ម្នាក់​ – CEN