​លិច​ទូក​ស្លាប់​កណ្តាល​ទន្លេបាសាក់ រក​សព​មនុស្ស​៣​នាក់ មិនទាន់​ឃើញ​ – CEN