បុរស​តណ្ហា​ក្រាស​ម្នាក់​ជា​អាយុ​ជិត​៥០​ឆ្នាំ ចាប់​ក្មេងស្រី​រំលោភ​៣​ដង បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN