អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ក្នុង​ខែតុលា បើក​បន្ទប់​ស្តាប់​ចម្លើយ​អ្នក​រង​ការប្តឹង​ចំនួន​៧​លើក ប៉ុន្តែ​គ្មាន​ការឃាត់ខ្លួន​ – CEN