ព្រោះតែ​អស់សង្ឃឹម​ដោយសារ​ប្រពន្ធ​សម្រាល​បានកូន​ស្រី ឪពុក​តិរច្ឆាន​ម្នាក់នេះ​បាន​យក​កូន​ទៅ​លក់​ពេល​គ្នា​ទើប​មាន​អាយុ​១០​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN