រកឃើញ​អត្តសញ្ញាណ​របស់​នារី​២​រូប ត្រូវបាន «​លាប​ពណ៌​» ថា​ស្រាត​នៅ​ក្រុង​កំពង់សោម​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃមុន តាមពិត​គឺជា​…! – CEN