សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ​៖ ​ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០១៩ ប្រាក់ខែ​អប្ប​បរិ​មា​របស់​កម្មករ គឺ​ត្រូវបាន​តម្លើង ដល់ ១៨២​ដុល្លារ – CEN