​មិន​ថា​តែ​ប្រជាពលរដ្ឋ​សាមញ្ញ​ទេ សូម្បី​តែ​អ្នក​រកស៊ី អ្នកធំ អ្នកមានអំណាច​មួយ​ចំនួន ក៏​ស្វែងរក​ការព្យាបាល​ជំងឺ នៅក្រៅ​ប្រទេស​ដែរ​ – CEN