ស្តាប់​រឿង​ពលរដ្ឋ​រិះគន់​មន្ត្រី​វៀតណាម ៖ មិន​ព្រម​ដើរ​ផ្សារ​ទេ គិតតែ​ពី​អង្គុយចាំ​គេ​មក​…​សុំ​ទិញ​! – CEN