ធ្លាប់តែ​ឃើញ​នៅ​ស្រុក​គេ ឥឡូវនេះ នៅ​ខ្មែរ​យើង​តាស​! ភ្ញៀវ​យក​ឡាន​មក​ធ្វើ គ្រាន់តែ​បើក​មើល​ម៉ាស៊ីន ឃើញ​…១​សំណុំ ជាងៗ​ចង់​ដាច់​ផ្ងារ (​វីដេអូ​) – CEN