ទណ្ឌិត ៥២៣​នាក់ នឹងត្រូវ​ស្នើ​បន្ធូរបន្ថយ និង​លើកលែងទោស​ក្នុង ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក​ – CEN