ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​តាមច្បាប់ ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​សន្ដិសុខ​ឯកជន ដែល​នៅតែ​គឃ្លើន​លួច​បើក​អាជីវកម្ម​ដោយ​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN