លោក ម៉ែន វិបុល ៖ សិស្សានុសិស្ស​ទាំងអស់​ត្រូវ​ខិតខំ​សិក្សា​រៀនសូត្រ យកចិត្តទុកដាក់​ក្រេបជញ្ជក់​ចំណេះដឹង​ពី​សំណាក់​លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ប្រព្រឹត្ត​ខ្លួន​ឲ្យក្លាយ​ទៅ​ជា​កូន​ល្អ សិស្ស​ល្អ មិត្ត​ល្អ – CEN