កុំ​តែ​មាន​អ្នកដំណើរ​ម្នាក់ កុំ​អី​ក្មេង​ម្នាក់​នេះ​ប្រហែល​មិន​រស់​ទេ​! សង្ឃឹម​ថា​វីដេអូ​នេះ ជា​មេរៀន​សម្រាប់​ឪពុក​ម្តាយ​គ្រប់រូប​ – CEN