បើ​កំពុងតែ​មាន​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម ចូរ​កុំ​ហូប​ផ្លែ​ឈើ​ទាំងនេះ​ – CEN