ក្រុម​អវកាសយាន​និក បាន​សំឡឹង​ឃើញ​ផ្ទាល់​ភ្នែក ខណៈពេល​សង្ស័យថា កាំជ្រួច​កូរ៉េ​ខាងជើង​បាន​ផ្ទុះ​ក្នុង​បរិយាកាស​ផែនដី​ – CEN