សង្គ្រាម​ពា​ណិជ្ជកម្ម អាមេរិក​-​ចិន បង្ហាញ​សញ្ញា​ថា​មានការ​ស្រុះស្រួល​? – CEN