​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​សហរដ្ឋអាមេរិក ជួយ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​មន្ត្រី​កាំកុងត្រូល លើ​ការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​សុវត្ថិភាព​ម្ហូបអាហារ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN