កម្ពុជា​បញ្ជូន​កងទ័ព​មួក​ខៀវ ២១៦​នាក់​ទៀត ទៅ​បំពេញ​បេសកកម្ម​រក្សា​សន្តិភាព នៅ​សាធារណរដ្ឋ​អាហ្វ្រិក​កណ្តាល​ – CEN