មក​រៀន​យឺត ត្រូវ​គ្រូ​ដាក់​អវត្តមាន មានអី សិស្ស​ម្នាក់​នេះ​យក​កាំភ្លើងក្លែង​ក្លាយ​​ភ្ជង់​ក្បាល​គ្រូ ឲ្យ​ដូរ​ដាក់វត្តមាន​វិញ (​វីដេអូ​) – CEN