ប្រធាន​កិច្ចការ​នយោបាយ​របស់ UN ធ្វើដំណើរ​ទស្សនៈ​ដ៏​កម្រ​ទៅ​កូរ៉េខាងជើង ខណៈ​ស្ថានភាព​កំពុង​តឹនតឹង​ – CEN