ពលរដ្ឋ​រស់នៅ​សង្កាត់​១ សំណូមពរ​ឱ្យ អភិបាលក្រុង​និង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ជួយ​មាន​វិធានការ​ចំពោះ​ការដ្ឋាន​សំណង់ របស់​ជនជាតិ​ចិន ជីក​គ្រឹះ​ប៉ះពាល់​លំនៅដ្ឋាន​ពួកគាត់​ – CEN