ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​ជាងចម្លាក់​រូបនេះ បាន​តម្លើងថ្លៃ​ផលិតផល​សា​ឡុង​ឈើ ១​កំប្លេ មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​…75.000$ – CEN