ក្តៅ​សាច់​! Resort Robot បម្រើ​ផ្លូវភេទ​ដំបូង​លើ​ពិភពលោក ត្រៀម​សម្ភោ​ធ​ហើយ​! – CEN