ជួយ​ស៊ែរ និង​សូម​ជា​យោបល់​ម្នាក់​១​ផង​! ឆ្ងល់​ណាស់ «​វី​ង​» និង «​ទ្រូ​ម៉ាន់​នី​» លេខ​ទូរស័ព្ទ​អ្នកទទួល​លុយ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ផង តែ​អាចដក​លុយ​បាន​!? (វីដេអូ) – CEN