ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ណូវែល​ហ្សេ​ឡង់ ថា​នឹង​អាច​ពង្រីក​ទំនាក់ទំនង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ឲ្យ​កាន់តែ​ធំ​ឡើង​ថែម​ទៀ​ត – CEN