ប្រាប់​គ្នា​បន្ត​អំពី​វិធី​ទប់ទល់​នឹង​ពួក​អ​សិរ​ពិស ដោយ​ប្រើ​តែ​…​កន្សែង​១​ប៉ុណ្ណោះ​! (​វីដេអូ​) – CEN