កំពុង​បើក​សវនាការ​សុខៗ ស្រាប់តែ​អ្នកទោស ២​នាក់ រត់ចេញ​ពី​បន្ទប់​, ចៅក្រម​ដោះអាវ​ដេញ​តាម​ចាប់ (​វីដេអូ​) – CEN