ថ្លើម​កាន់តែ​ធំ​ហើយ ហ៊ាន​យក​សំរាម ទាំង​ឡាន មក​បោះចោល នៅ ក្រោម​ស្ពាន​អាកាស ស្ទឹងមានជ័យ – CEN