របស់​ស្អាត តែ​អាច​បោសសម្អាត​កណ្តុរ​…​ស្អាត​ដែរ​! – CEN