អាសូរណាស់! សូម​ជួយ​ស៊ែរ​ឲ្យ​បង​ប្អូន​គាត់​បាន​ដឹងផង! សមត្ថកិច្ចថៃចាប់​ឃុំ​ខ្លួន​ស្រ្តី​ពលករម្នាក់​ទើប​តែ​សម្រាល​កូន​បាន​៥​ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដោយចោទថា… – CEN