ឆេះ​កន្លែង​លក់​សាំង​មុខ​ផ្សារលើ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ រាល​ដល់​រថយន្ត​ច្រើន​គ្រឿង​ – CEN