យន្តហោះ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​បាន​ធ្លាក់​ក្នុង​ល្បឿន​ប្រមាណ ១០០០km/h ៖ ប្រអប់​ខ្មៅ​ទី​១ ត្រូវបាន​ទាញយក​ទិន្នន័យ​រួចរាល់​ហើយ ខណៈពេល​ប្រអប់​ខ្មៅ​ទី​២​កំពុង​ត្រូវបាន​បន្ត​ការរុករក​ (វីដេអូ) – CEN