រាជធានី​ភ្នំពេញ​ស្វាគមន៍ ចំពោះ​ការជួយឧបត្ថម្ភ​ពី​ទីក្រុង​ប៉ារីស ជាពិសេស​លើ ការកែលំអរ​ប្រព័ន្ធ​ចរាច​រណ៍ ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ – CEN