ខឹង​ចាញ់​ការប្រកួត អ្នក​ប្រដាល់​ម្នាក់​នេះ​ វ៉ៃគ្រូបង្ហាត់​ខ្លួនឯង​តែម្តង (​វីដេអូ​) – CEN