រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី ស្នើ​ដល់​អភិបាល​រាជធានី ខេត្ត មាន​វិធានការ​ជួយ​ពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង​ថែរក្សា និង​ទប់ស្កាត់​ការចូល​ទន្ទ្រាន​កាន់កាប់ ដី​រដ្ឋ​ – CEN