បាញ់ប្រហារ​លើ​អ្នក​តវ៉ា​រឿង​ដីធ្លី បណ្ដាល​ឱ្យ​បុរស​ម្នាក់ រងរបួស​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​ – CEN