បញ្ហាដីធ្លី ឃុំ​បិត​ត្រាំ​ង អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ រំលោភ​សេចក្តីសម្រេច​របស់​ក្រសួង​កសិកម្ម – CEN