កម្ពុជា​គ្រោង​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​ការប្រកួត​កីឡាហែលទឹក​យុវជន​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​លើក​ទី​ ៤៣ – CEN